ROX index

Ερμηνεία :
τιμές μικρότερες του 2,85 – χωρίς να βελτιώνεται στις 2 ώρες ή <3,47 στις 6 ώρες ή <3,85 στις 12 ώρες εφαρμογής (εάν ισχύει ένα από τα τρία)- προσοχή απαιτείται συνεχής επίβλεψη!!! – ο ασθενής χρειάζεται κλιμάκωση της αντιμετώπισης – διασωλήνωση – δεν περιμένουμε!!!

Αν η τιμή είναι μεταξύ 3,88 – 4,87 – επανεκτίμηση ανά 2ωρο

Αν η τιμή είναι >4,88 ο ασθενής είναι σε βελτίωση και απομακρύνεται το ενδεχόμενο διασωλήνωσης

Η πρώτη εκτίμηση γίνεται πάντα στο 2ωρο από την εφαρμογή !!!!

Οδηγιες εφαρμογής High Flow Nasal Cannula

TIMING FEELING HOPING

 1. Εξηγούμε στον ασθενή με σαφήνεια το τι θα κάνουμε. Η εφαρμογή του HFNC προϋποθέτει την καλή συνεργασία. Εξηγούμε τυχόν άβολες καταστάσεις και περιορισμούς που μπορεί να προκύψουν και στην ελεύθερη μετακίνηση του ασθενή , στη χρήση τουαλέτας κλπ
 2. Φροντίζουμε για τη βατότητα της μύτης – χρήση αποσυμφορητικών – Otrivin – αυστηρή σύσταση για κλειστό στόμα!!! 
 3. Συστήνεται η έναρξη θεραπείας σε μέγιστες ρυθμίσεις ώστε να αποκομίσουμε τα οφέλη από την υψηλή ροή. Αν υπάρξει δυσανεξία, μειώνουμε τη ροή κατα 5-10 , εξηγώντας στον ασθενή οτι πρέπει να περιμένει να προσαρμοστεί. Αυτό συνήθως συμβαίνει μετά απο 15 λεπτά , οπότε φαίνονται και τα πρώτα αποτελέσματα με προεξάρχουσα τη μείωση της αναπν συχνότητας. 
 4. Ρυθμίζουμε την υγρασία και τη θερμοκρασία του εισπνεόμενου Ο2 ωστε να ενοχλούν όσο το δυνατόν λιγότερο τον ασθενή
 5. Ελέγχουμε το κύκλωμα για απώλειες αλλά και για ορθή τοποθέτηση! Δεν ξεχνάμε τα φίλτρα! 
 6. Τα πρώτα δύο 24ωρα πρέπει να γίνει σαφές στον ασθενή ότι πρέπει να περιοριστεί οτιδήποτε απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας – ακόμη και τα γεύματα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν περιορισμένα σε χρονική έκταση. Μπορεί να τρώει συχνότερα και λίγο. Αν η κατάσταση επιβαρύνεται, συστήνουμε νηστεία για ένα λογικό διάστημα ακόμη και λόγω επικείμενης διασωλήνωσης. 
 7. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες περιορίζονται χρονικά στα 30 δεύτερα ή ένα λεπτό, ώστε να αποφεύγουμε το ανοιχτό στόμα που οδηγεί σε απώλεια θετικών πιέσεων, αλλά και την κόπωση. Μην ξεχνάμε οτι πρόκειται για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με επαπειλούμενη επιβάρυνση της αναπνευστικής αντλίας
 8. Δίνουμε οδηγία για τον τρόπο εισπνοής – να προσπαθεί να εισπνέει αργά, χωρίς απότομη αύξηση της αρνητικής εισπνευστικής πίεσης – αποφυγή Patient self inflicted lung injury – P-SILI. Προσοχή στις φυσικοθεραπείες – οδηγίες στους φυσιοθεραπευτές. Αν υπάρχει βήχας παροξυσμικός, χορήγηση αντιβηχικών!!! Κίνδυνος πνευμοθώρακα, μεσοπνευμόνιου, κλπ.
 9. Οδηγία για εναλλαγή θέσεων, υιοθέτηση πρακτικής prone positioning. Εκτίμηση δυνατότητας για καθιστή θέση. Δίνουμε οδηγία για αποφυγή οποιασδήποτε «αναπνευστικής άσκησης» που τους έχουν πει γνωστοί, φίλοι , fb, insta, τικτοκ κλπ. να ακολουθούν τις οδηγίες. 
 10. Αν ο ασθενής είναι συνεργάσιμος, του εξηγούμε και τους συναγερμούς και το πότε πρέπει αν ανησυχήσει
 11. Καταγράφουμε την εξέλιξη, εκτιμάμε κλινικά, ακόμα και τις ώρες αλλαγής των θέσεων
 12. Κλινική εκτίμηση!!! Κλινική εκτίμηση!!!! Κλινική εκτίμηση!!!!
 13. Χρήση του προγνωστικού εργαλείου ROX index!! , σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Η τάση σήμερα είναι το 12ωρο, και όχι το κλασικό 2,6,12, επειδή σε πρώιμες μελέτες έχει διαφανεί οτι οι ώρες μεταξύ 12ης και 24ης από την εφαρμογή είναι αυτές που δείχνουν την πρόγνωση. Η εκτίμηση του δείκτη είναι συνεχής και πρέπει να το δούμε σαν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατασταση ειδικά τις πρώτες 12 ώρες. 
 • Η Αναπνευστική συχνότητα μετριέται με χρονόμετρο – δε βασιζόμαστε στην ένδειξη του μηχανήματος.
 • Η πορεία θεραπείας των ασθενών μπορεί να είναι μακρά – δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, υπάρχουν ασθενείς που βελτιώθηκαν σε 3 ημέρες και αποκλιμακώθηκαν, ενώ άλλοι χρειάστηκαν 3 εβδομάδες με μείωση του εισπν Ο2 κατα 10mmHg ανά 4 και 5 ημέρες ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Αποκλιμάκωση αναλόγως των κλινικών στοιχείων. Αν ο ασθενής δεν βελτιώνεται σε εύλογο χρονικό ορίζοντα (feeling) , προχωράμε σε έγκαιρη διασωλήνωση (timing). Βασικό στοιχείο το υποκειμενικό αίσθημα δύσπνοιας και κλινικά η χρήση επικουρικών μυών – ο ασθενής μπορεί να μην αντιλαμβάνεται δύσπνοια ακόμη και όταν φτάσει να χρησιμοποιεί επικουρικούς.
 • Για την αποφυγή διασποράς εκνεφώματος, για την ασφάλεια του προσωπικού συστήνεται η εφαρμογή χειρουργικής μάσκας πάνω από το ρινικό καθετήρα καθώς και ο καλός αερισμός του θαλάμου. Αν η μάσκα θερμαίνει τον ασθενή  και δυσφορεί, δοκιμάζουμε να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία του εισπνεόμενου μίγματος. 
 • Εμπειρικές ενδείξεις έναρξης θεραπείας με HFNC : εμμένουσα υποξυγοναιμία παρά την οξυγονοθεραπεία, ανάγκη για αύξηση >10-12 lt/min, MV >50%
 • Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στην οποία ο,τι κερδίζουμε σε διάστημα 2-3 ωρών, μπορεί να χαθεί σε 10 λεπτά!!!!!

εισαγωγή στην ορολογία

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με τεχνικές εφαρμογής Μη επεμβατικού μηχ αερισμού σε ασθενείς πα΄σχοντες από SARS II – COVID19.

Η ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

HFNC : High flow nasal cannula – χορήγηση Ο2 με υψηλή ροή μέσω ρινικού καθετήρα

NIV: Non Invasive Ventilation – Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός – στα άρθρα που θα μας απασχολήσουν, εννοείται ως συνώνυμο του BiPAP

BiPAP : Bilevel Positive Airway Pressure – Εφαρμογή θετικής πίεσης δύο επιπέδων – εισπνευστικής και εκπνευστικής (IPAP – inspiratory Positive Airway Pressure και EPAP – Expiratory Positive Airway Pressure γνωστή και ως PEEP – Positive End Expiratory Pressure). Η εισπνευστική εφαρμόζεται στο εισπνευστικό τμήμα του αναπνευστικού κύκλου και αντίστοιχα η εκπνευστική στο εκπνευστικό. Η ρύθμιση στα μηχανήματα περιλαμβανει τον ορισμό δύο τιμων πίεσης.

CPAP : Continuous Positive Airway Pressure – Συνεχής , σταθερή μή μεταβαλλόμενη πίεση που εφαρμόζεται στους αεραγωγούς. Εδώ ορίζεται μία τιμή πίεσης στο μηχάνημα, ανεξάρτητα από τη φάση του εισπνευστικού κύκλου.

Η πανδημία που γέννησε ανάγκες

Η σελίδα αυτή δημιουργείται για να καλύψει ένα κενό επικοινωνίας, λαι να αποτελέσει ένα κατα το δυνατόν ενημερωμένο σημείο αναφοράς σχετικό με τις μεθόδους ΜΕΜΑ , που εφαρμόστηκαν κατά το πρώτο αλλά κυρίως κατά το δέυτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας

Αρέσει σε %d bloggers: